سبد خرید شما خالی است!

برای خرید از طریق صفحه فروشگاه اقدام کنید.

1399/11/26

۰۹:۳۶

انتشار یک اثر پژوهشی جدید

کتاب شعر کلاسیک امروز از دیدگاه زبان‌شناسی منتشر شد

کتاب «شعر کلاسیک امروز از دیدگاه زبان‌شناسی»، جدیدترین اثر دکتر محمدصالح ذاکری، زبان‌شناس و پژوهشگر ادبی منتشر شد.


به گزارش پایگاه خبری سوره مهر، این کتاب شامل مقدمه و چهار فصل است که محتوای آنها عبارتند از:

  در «مقدمه» به مسائل اوّلیه این پژوهش پرداخته می‌شود. ابتدا مسئله پژوهش و اهداف آن مطرح می‌گردد و بر اساس آن، پرسش‌های پژوهش مشخص می‌شود. در ادامه، در مورد مهمترین مفاهیم و اصطلاحات کلیدی مطرح در این پژوهش، تعریف کوتاهی ارائه می‌گردد تا مخاطب، پیشاپیش با این مفاهیم آشنا باشد.

  فصل اوّل به «پیشینه پژوهش» اختصاص دارد. در این فصل، مهمترین پژوهش‌های گذشته که به نوعی با این اثر مرتبط است، معرفی می‌شوند. این پژوهش‌ها یا به چارچوب نظری این پژوهش (یعنی نظریه آشنائی‌زدائی) ارتباط دارد یا به موضوع این پژوهش (یعنی نوآوری‌های زبانی در شعر کلاسیک امروز). بعد از معرفی این آثار، به این نکته پرداخته می‌شود که رویکرد نگارنده در این اثر، چه تفاوت‌هائی با کار پژوهشگران گذشته دارد.

  فصل دوّم این کتاب، «مبانی نظری و روش‌شناسی» نام دارد. در این فصل، به این موضوع پرداخته می‌شود که تجزیه و تحلیل داده‌ها بر اساس چه مبانی نظری و با چه شیوه‌ای انجام می‌گیرد. ابتدا مهمترین مفاهیمی که برای تجزیه و تحلیل دادهها به آنها نیاز است، تشریح می‌شود و سپس در بخش روش پژوهش، مراحل تشخیص دادهها و نحوه انتخاب و طبقه‌بندی آنها مطرح می‌شود.

  فصل سوّم کتاب به «تجزیه و تحلیل داده‌ها» اختصاص دارد. در این فصل، بر اساس داده‌هائی از شاعران کلاسیک‌سرا، مهمترین نوآوری‌های زبانی موجود در شعر کلاسیک امروز، شناسائی، توصیف و تبیین می‌شود.

  فصل چهارم به «نتایج و پیشنهادها»ی این پژوهش می‌پردازد. در این فصل، ابتدا یافته‌ها و دستاوردهای اصلی و در ادامه، نتایج جنبی دیگری که در کنار نتایج اصلی این پژوهش حاصل شد، ارائه می‌شود و در پایان این فصل، مهمترین موضوعات مرتبط به این موضوع که می‌تواند در پژوهش‌های آینده مورد بررسی قرار گیرد، مطرح می‌شود.

  همچنین این کتاب، پیوست‌هائی هم دارد که عبارتند از:

  پیوست اول و دوم، شامل واژه‌نامه فارسی و انگلیسی است. در این بخش، کلیه اصطلاحاتی که در فصل‌های مختلف این کتاب به کار رفته، به ترتیب الفبای فارسی و انگلیسی تنظیم شده است تا مخاطبان بتوانند به آسانی به آنها دسترسی داشته باشند.

در پیوست سوم، نام کلیه شاعرانی که آثارشان در این پژوهش، مورد استناد قرار گرفته، به همراه تعداد آثار بررسی‌شده از هر کدام، آورده شده است.

نظرات کابران


برای ثبت نظر ابتدا وارد سایت شوید.