سبد خرید شما خالی است!

برای خرید از طریق صفحه فروشگاه اقدام کنید.

1399/11/21

۱۵:۰۶

تازه‌های نشر

نمایاندن هنرهای تجسمی انقلاب در «تجسم حماسه»

کتاب «تجسم حماسه»، مجموعه درس‌گفتارهایی در شناخت هنرهای تجسمی انقلاب اسلامی است که به حوزه‌های گوناگون هنرهای تجسمی انقلاب توسط هنرمندان و اساتید نسل اول هنر انقلاب پرداخته به کوشش محمدعلی رجبی دوانی منتشر شد.


به گزارش پایگاه خبری سوره مهر، ایـن کتـاب ارزشـمند، ارمغانـی اسـت از تجربـه غنـی هرنمنـدان بـزرگ گونه‌هـای مختلـف هنرهـای تجسـمی که انقلاب اسلامی ایـران را در آینه ذوق خویـش، هم خود تماشـا کردنـد و هم به دیگـران نمایاندند.

هنرهای تجسـمی ـ اعم از نقاشـی، عکاسـی، کاریکاتـور، نقاشـی دیـواری، طراحـی پوستر و نشـان، تصویرسـازی، پیکره‌تراشـی و نگارگری ـ هر یک در حدوث انقلاب و بقاء آن سـهمی داشـته و دارند. انقلاب اسلامی در ایـن جلوه‌هـا چهـرۀ خویـش را نمایـان کـرد و بـه نیـروی آفرینشـگری ایـن هنرمندان، آرمان‌هـا و آرزوهـای مردمانـش، تجسـم یافتنـد و مرئی و ملمـوس گردیدند.

این کتاب که به همت پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی تهیه شده، در ۹ فصل هنرهای نقاشی، عکاسی، نقاشی دیواری، گرافیک (پوستر و نشان)، کاریکاتور، مجسمه‌سازی، تصویرسازی و نگارگری انقلاب را مورد بررسی و تأمل قرار می‌دهد.


نظرات کابران


برای ثبت نظر ابتدا وارد سایت شوید.