سبد خرید شما خالی است!

برای خرید از طریق صفحه فروشگاه اقدام کنید.

1399/8/18

۱۲:۵۶

قیصر امین پور هم به شخصیت‌های مانا پیوست

زندگینامه زنده یاد قیصر امین پور به قلم علی تقوی در پنج فصل در قالب مجموعه شخصیت‌های مانا منتشر شد.


به گزارش پایگاه خبری سوره مهر، كتاب حاضر، پس از ذكر سالشمار مفصّل زندگي و آثار قيصر امين‌پور، پنج فصل دارد. در فصل نخست، رويدادهاي مهم سال‌هاي زندگي‌ قیصر به رشتة تحرير كشیده شده و ویژگی‌های اخلاقی قیصر به اختصار در فصل دوم گنجانده شده است.

فصل سوم به نقد و بررسي اشعار امين‌پور اختصاص داده‌ شده است. در فصل چهارم بسياري از آرا و نظریات قيصر، دربارة جوانب گوناگون و مهم ادبيات و هنر بود، در سرآغاز اين فصل نيز، برخي از ديگر انديشه‌ها و ديدگاه‌هاي او را در اين‌باره همچون، ضرورت نوآوري در شعر و هنر و حد و مرز آن، كاركرد زبان و وزن شعر، رابطة لفظ و معنا و صورت و محتوا و تعهد در شعر آورده‌ شده است تا زمينه، هرچه بهتر براي مواجهه با اشعار او فراهم شود.

در ادامه، پس از نقد و بررسي موجز مجموعه‌هاي شعري امين‌پور، براي آشنايي بهتر با زواياي گوناگون شعر او، به تحليل و واكاوي سبك شعري و عناصر اصلي شعر او در حوزه‌هاي گوناگون انواع عاطفه و معني، تخيل، زبان، موسيقي و شكل پرداخته‌ شده است.

در فصل پنجم، آثار منثور امين‌پور تحليل و بررسي شده، كه بي‌گمان از دريچة همين آثار منثور و با مطالعة آن‌ها، مي‌توان به دركی درست از نوع نگاه و انديشة قيصر نسبت به هنر و ادبيات دست یافت كه جلوه‌هاي عاطفي آن اغلب در سروده‌هاي او انعكاس يافته است.

نويسنده در پژوهش حاضر كوشيده ضمن پرهيز از «پرگويي انشاهاي توصيفي و ميان‌تهي و هياهوي جنجال‌هاي ذوقي و احساساتي»،  تا آنجا كه حد و حدود اين مجموعه كتاب‌ها ممكن مي‌سازد، هم به تمامي جوانب و رويدادهاي مهم زندگي امين‌پور بپردازد و هم در بررسي و تحليل آثار او، افزون‌بر مجموعه‌هاي شعري، به كتاب‌هاي پژوهشي و نثرهاي ادبي او نيز توجه نمايد.

نظرات کابران


برای ثبت نظر ابتدا وارد سایت شوید.