ورود

پسر آسید مصطفی

نویسنده: ساسان ناطق

ناشر سوره مهر

شمارگان 1250

شابک

تعداد صفحات 218

نوبت چاپ اول-دوم-سوم

سال چاپ اول 1400

قطع کتاب رقعی

کتاب های دیگر نویسنده

تا موتور استارت خورد. با مشت با صورت تیمسار کوبیدم. روی زمین افتاد. پاسبان دستپاچه به طرفم آمد. با لگد به شکمش زدم و او را هم روی زمین انداختم. بچه ها پریدند روی موتور. جلو نشستم و گاز موتور را گرفتم. به طرف میدان فردوسی می رفتم که ماشین های شهربانی آژیرکشان دنبالمان افتادند. میدان را از دست چپ دور زدم. ماشین هایی که میدان را دور می زدند و از روبه رو می آمدند، دست گذاشتند روی بوق و چراغ زدند. پیچیدم توی فرعی. ماشین های شهربانی هنوز دنبالمان می آمدند.

نظرات
برای این مطلب نظری ثبت نشده است.
کتاب های مرتبط