ورود

فرادهای خاموش(جلد ششم)

نویسنده: عماد افروغ

ناشر سوره مهر

شمارگان 300

شابک

تعداد صفحات 886

نوبت چاپ 1

سال چاپ اول

قطع کتاب وزیر

کتاب های دیگر نویسنده

خاطرات روزانه خود را به گونه ای می نویسم ، تو گویی که یکی از آیندگانی هستم که این خاطرات را می خواند . کاملا خودم را جزء آیندگان می دانم و احساس پیوند و اتصال با آنان می کنم ، جز این هم نباید باشد . با نگاه فرآیندی جای هیچ گونه انفصال و انقطاعی نیست  . همان گونه که من جزئی از گذشتگانم ، آیندگان هم جزئی از من خواهند بود . این پیوند نه در زمان و مکان که در جوهره انسان و فرایندی و غایتمدار بودن این جوهره است .

نظرات
برای این مطلب نظری ثبت نشده است.
کتاب های مرتبط