ورود

همکنش زبان و هنر

نویسنده: فرهاد ساسانی
اتمام موجودی انبار

ناشر سوره مهر

شمارگان 2500

شابک 2-675-471-964

تعداد صفحات 400

نوبت چاپ اول

سال چاپ اول

قطع کتاب وزیری

کتاب حاضر، شامل 14 مقاله درباره «هنر، اندیشه و ادب درگستره فرهنگ ایرانى - اسلامى» از صاحب نظران ایرانى است. مقالات در 4 بخش «تعامل زبان و هنر»، «ادبیات - معنویت وپایدارى»، «نمایش سینما و موسیقى»، «معمارى، زبان، فرهنگ»،تدوین شده است. که عناوین آنها عبارتند از: «نگاهى تازه به نظام‏ سبک‏ شناسى زبان و هنر»/ کوروش صفوى، «ساختارشناسى روایت‏ قصه ‏ها و متل‏ هاى ایرانى و تأثیر آن بر سینماى کیارستمى»/منوچهر یارى، «نگاهى به نظام نشانه ‏شناسى زبان و هنر»/ فرزان‏ سجودى، «بررسى عناصر تئاتر درمانى در فرهنگ و افسانه‏ هاى‏ عامیانه‏ ى ایرانى»/ چیستا یثربى، «فضا پس از مرگ در ادب‏ فارسى»/ احمد تعمیم دارى، «بررسى آرایه‏ هاى تشخیص درخاطرات»/ علیرضا کمرى، «ادبیات پایدارى در میان مرزنشینان ‏جنوب ایران در خلال جنگ جهانى اول»/ سیدقاسم یاحسینى،«جایگاه فیلم عامه ‏پسند در تعامل اجتماعى»/ على شیخ ‏مهدى،«عملکرد موسیقى کنونى فیلم: مقایسه‏ ى تطبیقى موسیقى فیلم‏ ایرانى و غیر ایرانى»/ مهران پورمندان، «سبک ‏شناسى شبیه‏ خوانى:متن و اجرا»/ منوچهر یارى، «نمایش عروسکى از دید هنرى»/ فرناز بهزادى، «زبان و بیان در هنر اسلامى»/ محمد خزانى، «اهمیت وکاربرد کتیبه ‏ها در معمارى اسلامى»/ مهناز شایسته‏ فر،«مدرنیزاسیون در هنر دوره ‏ى صفویه»/ مرتضى گودرزى (دیباج).

نویسنده

فرهاد ساسانی

زندگینامه فرهاد ساسانی 17 اردیبهشت سال 1349 در تهران متولد شد. وی فارغ التحصیل دکترای زبان‌شناسی است. از جمله فعالیت‎های وی در حوزه ادبی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: عضویت در گروه نشانه‌شناسی هنر (زبان هنر) فرهنگستان هنر، عضو انجمن زبان‌شناسی، عضو هیئت تحریریه «زیبا شناخت»، عضو هیئت تحریریه «بیدلر» عضو مرکز مطالعات و تحقیقات هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ مقالات و ترجمه‌های متعدد در نشریات «زیبا شناخت»، «بیدلر»، «بیناب»، «برگ فرهنگ»، «فصلنامه هنر»، «خیال»، «فاراب» و شرکت در چند همایش داخلی و خارجی همچنین مسئولیت‎های اجرایی ایشان به قرار زیر است: معاونت پژوهشی دانشگاه سوره معاون گروه زبا‌ن‌شناسی دانشکدة ادبیات و زبان‎های دانشگاه الزهرا از اعضای مؤسس انجمن زبان‌شناسی ایران دبیر مجلة بیناب. مروری بر مطالعات نشانه‌شناختی سینما (ترجمه) نشانه‌های معنوی در سینما (گردآوری) زیبایی شناسی هنر (ترجمه) نظریه‌ جرجانی در باب صور خیال (ترجمه مشترک) هرمنوتیک، نشانه‌شناسی، معناشناسی (تألیف) از جمله آثار اوست.

نظرات
برای این مطلب نظری ثبت نشده است.