ورود

نویسنده

جواد کامور بخشایش

جواد کاموربخشایش:
متولد 1353، نويسنده و مستندنگار
کتاب های نویسنده:
روزشمار 15 خرداد 1341 جلد 2
سیداحمدخمینی
کتاب گویای جای امن گلوله ها
زندان موصل
نامی که ماند
خاطرات سید کاظم اکرمی
جای امن گلوله ها
خاطرات سید مرتضی نبوی
گزارش یک طرح

نظرات
برای این مطلب نظری ثبت نشده است.
کتاب های مرتبط
آن بیست و سه نفر

کالک های خاکی

همه سیزده سالگی ام

گلستان جعفریان

در کمین گل سرخ

محسن مومنی

مربع های قرمز

زینب عرفانیان

وقتی مهتاب گم شد

حمید حسام

کتاب دا

سیده اعظم حسینی

اردوگاه اطفال

لشکر خوبان