ورود

اندیشه در بحران دفتر اول

نویسنده: شهریار زرشناس

فروید و فرویدیسم در نگاهی کوتاه

ناشر سوره مهر

شمارگان 1250

شابک 978-600-03-2846-7

تعداد صفحات 140

نوبت چاپ اول 98

سال چاپ اول

قطع کتاب رقعی

کتاب حاضر به بررسی اندیشه فروید می پردازد. زیگموند فروید مبدع روان‏کاوی و یکی از شخصیت‏‏های مؤثر در تکوین روان‏شناسی مدرن است. آرا و آثار فروید تأثیراتی در مباحث انسان‏شناسی، اسطوره‏شناسی، نقد ادبی و هنری، تحلیل سیاسی، تئوری‏های تعلیم و تربیت، تئوری‏های فرهنگ و علوم اجتماعی مدرن نیز داشته است. زیگموند فروید تئوریسین و روان‏شناس مدرنیستی است که در تعریف خود از بشر مدرن و مفروضاتی که در هیئت روان‏کاوی ارائه کرده است، بحران مدرنیته و عالم مدرن را نیز بازگو و عیان کرده است. فروید تئوریسینی مدرنیست است، اما ظهور آرای فروید به دورانی تعلق دارد که غرب مدرن وارد بحران انحطاطی خود شده و مدرنیته به تمامیت رسیده است. این وضع و حالت بحرانی در آرای فروید و فرویدیسم ظاهر شده است و در متن تعلقات عمیق مدرنیستی او خود را نشان می‏ دهد. زیگموند فروید روان‏شناس بود و روان‏کاوی را ذیل روان‏شناسی مدرن تأسیس کرد، اما دامنه نفوذ فرویدیسم بسیار فراتر از صرف قلمرو روان‏شناسی است و وجوهی از وضع اندیشه و فرهنگ مدرن در دوران بحران انحطاطی را بازمی ‏تاباند و بر آن تأثیر می ‏گذارد.

نویسنده

شهریار زرشناس

شهریار زرشناس:
متولد ۱۳۴۴، نويسنده، پژوهشگر و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
کتاب های نویسنده:
اندیشه در بحران دفتر پنجم
اندیشه در بحران دفتر چهارم
اندیشه در بحران دفتر سوم
اندیشه در بحران دفتر دوم
اندیشه در بحران دفتر اول

نظرات
برای این مطلب نظری ثبت نشده است.
کتاب های مرتبط
فرنگیس

مهناز فتاحی

اتمام موجودی انبار
پنهان زیر باران

سید قاسم یاحسینی

همه سیزده سالگی ام

گلستان جعفریان

نورالدین پسر ایران

موسی غیور - معصومه سپهری

ضربت متقابل

کالک های خاکی

کتاب دا

سیده اعظم حسینی

وقتی مهتاب گم شد

حمید حسام