ورود

سلوک روحی بازیگر

نویسنده: مهدی ارجمند
طراح جلد، تصویرگر: ابراهیم کاشانی

ناشر سوره مهر

شمارگان 2500

شابک 978-964-471-377-4

تعداد صفحات 216

نوبت چاپ دوم

سال چاپ اول 93

قطع کتاب رقعی

در مقدمه کتاب سلوک روحی بازیگر آمده است : اندیشه‌هایی دربارة‌ بازیگری را که در این نوشتار بدان‌ها اشاره شده است، کمتر می‌توان در کتاب‌هایی که به مباحث صوری بازیگری می‌پردازند، یافت. این حوزه (بازیگری) را از آن جهت انتخاب کردم که با موضوع «روح» و «زندگی» سر ‌و ‌کار دارد و به مفهوم کلی می‌توان آن را نوعی مداقه در احوال انسان نیز تعبیر کرد. باز‌آفرینی حیات درونی و برونی این موجود پیچیده، نیازمند معرفتی وسیع و همه‌جانبه از انگیزه‌های روانی و کارکردهای امیال ذاتی اوست. این میل و عرفان درونی بازیگر به کشف اعماق روح انسان، محور بررسی نگارنده در انتخاب عناوین متن بوده است. مثال‌ها اغلب از شاخص‌های شناخته‌شدة بازیگری در جهان هستند که بررسی رموز کارشان می‌تواند از جهات گوناگون و به لحاظ تکنیکی مورد بحث قرار گیرد؛ اما در اینجا ابعاد روحی و خودکاوانة  هنر آنان را از زاویة نگاه وسیع‌تری بررسی می‌کنیم. نام‌های دیگر این مقوله می‌تواند «اصول اخلاقی بازیگر» یا «فرمان‌هایی برای روح بازیگر» نیز باشد.

نویسنده

مهدی ارجمند

مهدی ارجمند:
متولد ، نويسنده و پژوهشگر
کتاب های نویسنده
متافیزیک سینما
سلوک روحی بازیگر
درس های بازیگری
تبدیل و تحول متن مذهبى به متن دراماتیک
درسهاى بازیگرى (بازی برای دوربین )

نظرات
برای این مطلب نظری ثبت نشده است.
کتاب های مرتبط
ضربت متقابل

لشکر خوبان

آن بیست و سه نفر

مربع های قرمز

زینب عرفانیان

بابانظر

سید حسین بیضایی، مصطفی رحیمی

اتمام موجودی انبار
زندان الرشید

کوچه نقاش ها

راحله صبوری

گلستان یازدهم

بهناز ضرابی زاده

روزهای بی آینه

گلستان جعفریان