ورود

نویسنده

اسدالله شعبانی

اسدالله شعبانی:
متولد ۱۳۳۷، شاعر کودک و نوجوان
کتاب های نویسنده
کلک نزن ، چاخان نگو(مجموعه هل ام بده قل ام بده)
خاله نازی ، پوست پیازی (مجموعه هل ام بده قل ام بده)
موش و مداد ناقلا (مجموعه هل ام بده قل ام بده)
قلقله زن قل زد و رفت(مجموعه هل ام بده قل ام بده)
یه درو نبستی نمکی (مجموعه هل ام بده قل ام بده)

نظرات
برای این مطلب نظری ثبت نشده است.
کتاب های مرتبط
چراغ های روشن شهر

کالک های خاکی

راز نگین سرخ

نورالدین پسر ایران

موسی غیور - معصومه سپهری

مربع های قرمز

زینب عرفانیان

زندان الرشید

پنهان زیر باران

سید قاسم یاحسینی

ضربت متقابل