ورود

مجموعه مقالات زیبایی شناسی و سیاست

نویسنده: فرشید ابراهیمیان

تضاد و تعارض آراء و اندیشه های نویسندگان.آن درباره مفهوم زیبایی است و ضرورت خلق آن در شرایط خاص تاریخی و اجتماعی. اندیشه هایی که به ویژه در دوران معصر تلقی متفاوتی از هنر نسبت به گذشته را سبب شده و از آن به عنوان (ضرورت در روند تکامل اجتماعی) یاد می کند.

ناشر سوره مهر

شمارگان 2500

شابک 978- 600- 175- 661- 0

تعداد صفحات 306

نوبت چاپ اول

سال چاپ اول

قطع کتاب وزیری

زیبایی شناسی علم به زیبا و فلسفه هنر است که از ریشه  یونانی آیستزیس نشئت گرفته است. لیکن تا سال 1750 که بوسگارتن در مقاله ای تحت عنوان در تحصیل و چگونگی ذوق به نام اتدیتکا به رشته ی تحریر دراورد و از طریق آن پایه های استقلال علم زیبایی شناسی را مستقر ساخت. سه مبحث (نقد) و زیبا شناسی و هنر نسبت به  یگدیگر هم پوشانی (OVER LAP) یا درهم گره خورده داشته اند.
لیکن از این تاریخ به بعد هر یک از آنها  شکل مستقل یافته و مبدل به علویی مجزا و متفاوت شدند.
گذشته از این به دلیل ساز وکارهای مدرنیتی و الزاماً تغییر نگرش اثر کتیوی به نگره سابجکتیوی (یعنی جابجا شدن اصالت عین به اصالت ذهن) یا تغییر اصل زیبایی ذاتی اشیاء به اصل زیبایی به عنوان کیفیتی ذهنی که خود انعکاس جهان در مفر است، زیبایی به مجموعه تفکراتی تعبیر می شود که خداوند آن ذوق و هنرشناسان درباره هنر و مسایل مربوط به آفرینش هنری دارند، یعنی کسانی که (زیباشناسان و هنر شناسان) در روزگر معاصر نه تنها می بایست نسبت به ابراز کار خود اشراف کامل داشته باشند، بلکه واحد اطلاعات کافی نیز از سیر تحول وتطور مفهوم زیبایی، تاریخ هنر و فلسفه و مظاهر گوناگون و شرایطی که زیبایی یا هنر بمثابه زیبایی در آن خلق می شود، باشند. شرایطی که به نسبت عقاید و ایده ئولوژی  های متفاوت دگرگونه می شوند . این دگرگونی ضرورت های متفاوتی را نیز در پیدایی سبک ها و شگردهای بیانی رقم می زند.
شگردهایی که از جانب نویسندگان این کتاب در شرایط مختلف و ضرورت های مختلف مورد بحث قرار گرفته است.

برشی از کتاب مجموعه مقالات زیبایی شناسی و سیاست

در تئوری زیبایی شناسی ، مقوله «تعهد» می بایست از مقوله «گرایش» بازنشانی شود.بدین سان باید گفت ، هنر متعهد در مفهوم راستین سر آن ندارد که اقداماتی اصلاحی یا اعمالی قانونی ، یا نهادهایی عملی را رقم بزند (مانند مبلغین اولیه که علیه سفلیس و دوئل و قوانین سقط جنین یا دارالتادیب ها مبارزه می کردند).بلکه برآن است که در سطح رفتارها و نگرش های بنیادی کار کند.کار این نوع هنر از منظر سارتر طرح حق انتخاب آزاد یا عاملی است که موجودیت اصیل را تا سرحد امکان محقق نماید.بدیهی است که این امر در تضاد با بی طرفی مخاطب قرار می گیرد.لیکن آنچه به مقوله تعهد امتیاز زیبایی شناسانه بخشیده و آن را بر مقوله (سمت گیرانه ویژه) مرجح می سازد ، استفاده از مضمون (یا مضامین ) است که هنرمند خود را با الهام ذاتی به آن متعهد می داند.

نویسنده

فرشید ابراهیمیان

زندگینامه

محمد(فرشید) ابراهیمیان در سال 1328در تهران به به دنیا آمد. او کارشناسی خود را در رشته تئاتر، در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به پایان رسانده است. ابراهیمیان درجه کارشناسی ارشد خود را در رشته مدیریت فرهنگی، از دانشگاه هنر کسب کرد. ابراهیمیان دکترای رشته هنرشناسی را در دانشگاه هلند_آمستردام به پایان رسانده است. او هم اکنون نویسنده، مترجم، منتقد، بازیگر، کارگردان است.

کتاب های مرتبط
کوچه نقاش ها

راحله صبوری

چراغ های روشن شهر

دلیل (روایت حماسه شهید چیت سازیان)

حمید حسام

ضربت متقابل

یکی از این روزها به بلوغ رسیدم

مهدی عقابی

راز نگین سرخ

در کمین گل سرخ

محسن مومنی

پایی که جا ماند

سید ناصر حسینی پور

اتمام موجودی انبار
زندان الرشید