ورود

قراردادها و نیرنگ ها

نویسنده: محمد حسین زوار کعبه

نمای نزدیک:سرگیجه و حیرت؛ این احساس و حالتی است که بعید است کسی کتاب «قراردادها و نیرنگ‌ها»(زندگی و سرنوشت حسین کامل) را بخواند و دچارش نشود. ﺳﺮﻫﻨﮓﺩﻭﻡ ﺳﺘﺎﺩ ﻋﻠﻲﺍﻟﺴﺎﻗﻲ در این کتاب می‌نویسد که حسین کامل در هفدهم اکتبر 1954 در روستای العوجه از توابع تکریت به دنیا آمد. کامل که بعدها داماد صدام حسین و از مهم‌ترین اعضای حکومت عراق شد، در کودکی بچه‌ای شرور بود و کتاب، صحنه‌هایی محیرالعقول از این شرارت و بدذاتی او در کودکی را به نمایش می‌گذارد؛ او بعدها راننده خیرالله ﻃﻠﻔﺎﺡ ﺩﺍﻳﻲ ﻭ ﭘﺪﺭﺯﻥ ﺻﺪﺍﻡ میﺷود. همین‌جاست که اولین قدم‌ها را برای نزدیکی به قدرت برمی‌دارد. در این راه هم از هیچ کاری فروگذار نمی‌کند. نتیجه همین خوش‌خدمتی‌ها برگزیده شدن اوست به عنوان ﻋﻀﻮﮔﺎﺭﺩ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻫﻤﺴﺭ رﻳﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ﻭ ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﺶ «ﺭﻏﺪ»، «ﺭﻧﺎ» ﻭ «ﺣﻼ». حالا او به عنوان یکی از اولین ماموریت‌های مخفی‌اش، سرکوبی بی‌رحمانه کردهای عراق را به عهده می‌گیرد. بعد هم دست به جنایات عدیده‌ای می‌زند؛ مثل رهبری و هدایت ترور مخالفان صدام با شیوه‌هایی چون درست کردن تصادفات ساختگی، دادن انواع نوشیدنی‌های سمی به آنها و استفاده از سلاح‌های مجهز به صداخفه‌کن. اما یکی از مهم‌ترین جنایات او نقشی ﻣﺤﻮﺭﻱ است که ﺩﺭ ﺧﺮﻳﺪﻫﺎﻱ ﺗﺴﻠﻴﺤﺎﺗﻲ ﺻﺪﺍﻡ ﻭ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻳﻲ ﺩﺭﺯﻣﻴﻨﻪ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﻏﺮﺑﻲ ﻭ ﺳﻼﺡﻫﺎﻱ ﺑﻴﻮﻟﻮﮊﻳﻜﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻭ ﻫﺴﺘﻪﺍﻱ ﺍﻳﻔﺎ ﻛﺮﺩ. پس از آن بود که ﭘﻴﻤﺎﻥ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﻴﺎﻥ ﺣﺴــﻴﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﻭ ﺭﻏﺪ ﺩﺧﺘﺮ صدام ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ. کامل در تجاوز عراق به کویت هم نقش برجسته‌ای را ایفا کرد. اما بالاخره ستاره بخت او هم رو به افول گذاشت و مجبور شد به همراه همسرش به اردن فرار کند. در آن جا هم دست به افشاگری‌هایی علیه صدام زد. اما تصمیم گرفت برگردد و از صدام امان‌نامه گرفت. ولی وقتی به عراق بازگشت، همسرش را از او جدا کردند و حسین کامل، ﭘﺪﺭ، ﺑﺮﺍﺩﺭ، ﺧﻮﺍﻫﺮ ﻭ ﻛﻮﺩﻛﺶ را کشتند. ترجمه محمدحسین زوارکعبه خواندن کتاب مهیج «قراردادها و نیرنگ‌ها» را آسوده‌‌تر ساخته است.

ناشر سوره مهر

شمارگان 2500

شابک 7-425-506-964-978

تعداد صفحات 104

نوبت چاپ پنجم

سال چاپ اول

قطع کتاب رقعی

 

نمای دور:علی الساقی: ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺏ، ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻲ ﺩﺭﻗﺎﻟﺐ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺆﺍﻝ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﻭ ﻓﻜﺮﻡ ﺭﺍﻩ ﻳﺎﻓﺖ: ﺑﻪﺭﺍﺳﺘﻲ ﭼﺮﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺯﻭﺭﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﺩﺩﻣﻨﺸﺎﻥ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻲﻧﻮﻳﺴــﻴﻢ؟ ﻭ ﭼﺮﺍ ﻗﻠﻢ ﺑﻪﺩﺳــﺖ ﻣﻲﮔﻴﺮﻳﻢ ﻭ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺯﻧﺪﮔــﻲ ﻭﺩﺍﻉ ﻛﺮﺩﻩ، ﺑﻲﺁﻧﻜﻪ ﺫﺭﻩﺍﻱ ﻣﺤﺒﺖ ﻭ ﻧﻴﻜﻲ ﺩﺭ ﻭﺟﻮﺩﺵﺑﺎﺷــﺪ، ﺳﻄﺮﻫﺎﻳﻲﺭﺍ ﭘﺮ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ؟! ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻢ: ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻛﺘﺎﺏﻫﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻳﻦ ﺳﺘﻢﭘﻴﺸــﮕﺎﻥ ﻭ ﺍﻣﺜﺎﻝ ﺁﻥﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑــﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﺩﺭسﮔﻴﺮﻧﺪﻩﺍﻱ ﻣﺎﻳﻪ ﻋﺒﺮﺕ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺴﻴﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻼﺡﻫﺎﻱ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻭ ﻣﻴﻜﺮﻭﺑﻲ ﺩﺭﻫﺮ ﻧﺒﺮﺩﻱ ﭘﺎﻱ ﻣﻲﻓﺸــﺮﺩ. ﺍﻭ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺭﻳﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻲﺭﻓﺖ ﻭ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﻲﻛﺮﺩ ﻋﺮﺍﻕ، ﻧﺒﺮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﺍﺳﺮﺍﻳﻲ ﺭﺍ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﻣﻲﻛﺮﺩ. ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺯﻧﺪﮔﻲ او ﺁﻛﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﺟﺮﻡ ﻭ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻌﻲﻛﺮﺩﻩﺍﻡ ﺗﺎﺑﻠﻮﻱ ﻣﺠﺴﻤﻲ ﺍﺯ ﻓﺠﺎﻳﻌﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺑﺎﺭﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻫﻢ.

از کتاب:ﺻﺪﺍﻡ، ﺳــﻼﺡ ﻛﻤﺮﻱﺍﺵ ﺭﺍ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻓﺮﻳﺎﺩ ﻭ ﺍﺳــﺘﻐﺎﺛﻪ ﺁﻥ ﺩﻭ ﺍﻓﺴﺮ، ﭼﻨﺪﻳﻦ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺁﻥﻫﺎ ﺷﻠﻴﻚ ﻛﺮﺩ. ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﻴﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﮔﻔت: «ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺘﺖ ﺭﺍ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﮕﻴﺮ...»
ﺣﺴﻴﻦ ﻛﺎﻣﻞ، ﺧﻨﺠﺮﻱ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪﻗﻄﻌﻪﻛﺮﺩﻥ ﺟﺴﺪ ﺁﻥ ﺩﻭ ﺍﻓﺴــﺮ ﻛﺮﺩ. ﺻﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺣﺴــﻴﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﺧﻨﺠﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻜﻢ ﺩﻭﺳــﺘﺎﻥ ﺩﻳﺮﻭﺯ ﺧﻮﺩ ﻓﺮﻭ ﻣﻲﻛﺮﺩ، ﻧﮕﺮﻳﺴﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻲﺧﻨﺪﻳﺪ، ﮔﻔﺖ: «ﺁﺭﻱ... ﺍﻳﻦ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﺎﺋﻨﻴﻦ ﺍﺳﺖ!» ﺣﺴﻴﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ: «ﻗﺮﺑﺎﻥ، ﻣﻦ ﺍﺯ ﻣﺪﺕﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺧﻮﺷﻢ ﻧﻤﻲﺁﻳﺪ...» صفحه 93

از همین قلم: کابوس‌های هیرو (سوره‏ مهر) کویت در روزهای اشغال(سوره‏ مهر) حمله بزرگ (سوره‏ مهر) عبور از آخرین خاکریز (سوره‏ مهر) رازهای دوران پرالتهاب (سوره‏ مهر)

ارزیابی کارشناسان

محتوای کتاب : عالی

اثر گذاری متن : خوب

طرح جلد :خوب

کیفیت چاپ :عالی

کتاب های مرتبط
عصرهای کریسکان

دلیل (روایت حماسه شهید چیت سازیان)

حمید حسام

اردوگاه اطفال

فرنگیس

مهناز فتاحی

گلستان یازدهم

بهناز ضرابی زاده

وقتی مهتاب گم شد

حمید حسام

اتمام موجودی انبار
زندان الرشید