ورود
عارفه دهقانی

زندگینامه عارفه دهقان تیرماه 1368در تهران متولد شد. او فارغ التحصیل کارشناسی زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه تهران است و منتقد ادبی برای چاپ کتب شعر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران نیز است. او برگزیده در جشنواره‎های کشوری مانند جشنواره کشوری شعر هیئت در همدان، جشنواره کشوری شعر سوختگان وصل (جزیره مجنون) در تهران، جشنواره کشوری شعر روح آدینه در بروجرد، جشنواره کشوری شعر حنجره های سرخ در الیگودرز و... است.

کتاب های نویسنده
آخر شخص مفرد

عارفه دهقانی