ورود
داود ضامنی

داود ضامنی متولد سال 1353 در تهران است .
داود ضامنی با مدرک دکترا مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی پژوهشگر و مدرس دانشگاه است .

کتاب های نویسنده
مردم چرا به سینما می روند

داود ضامنی