سبد خرید شما خالی است!

برای خرید از طریق صفحه فروشگاه اقدام کنید.

فاضل نظری

فاضل نظری

بیوگرافی:

فاضل نظری
متولد ۱۳۵۸، شاعر و دکترای رشته مدیریت تولید و عملیات و رييس کانون پرورش فکري کودکان
کتاب های نویسنده:
اکنون
کتاب
ضد
آن ها
اقلیت
گریه های امپراتور

کتاب های این نویسنده