سبد خرید شما خالی است!

برای خرید از طریق صفحه فروشگاه اقدام کنید.

محمدحسین بادامچی

محمدحسین بادامچی

بیوگرافی:

محمد حسین بادامچی متولد سال 1366 و دارای مدرک دکترا جامعه شناسی فرهنگی است . محمدحسین بادامچی پژوهشگر اندیشکده مهاجر دانشگاه شریف است که از سال 1388 مطالعاتی در حوزه مسائل مختلف سیاسی - اجتماعی و فرهنگی مواجهه ایران بعد از انقلاب با سه رکن اساسی مدرنیته وارد شده به ایران «علم ، تکنولوژی و توسعه » سامان داده است . این کتاب محصول همایش «فرهنگ تکنولوژی» است که زیر نظر اندیشکده مهاجر توسط ایشان طراحی و با حضور بیش از چهل تن از اندیشمندان ایرانی در اردیبهشت 93 برگزار گردید.

کتاب های این نویسنده