ورود
مهرداد اوستا

زندگینامه وی در بیستم بهمن سال 1308 در بروجرد متولد شد اما دوران کودکی و نوجوانی و جوانی خود را در تهران سپری کرد. وی تحصیلات خود را در رشته فلسفه تا مقطع کارشناسی‌ارشد ادامه داد. استاد مهرداد اوستا در طی چند دهه در دانشگاه تهران به تدریس در رشته‌های زبان و ادبیات فارسی، فلسفه، فلسفه تاریخ و فلسفه هنر، تاریخ اجتماعی هنر زیبایی‌شناسی، روش تحقیق در زیبایی‌شناسی، تاریخ موسیقی و... پرداخت. رویکرد وی به شعر به 10 سالگی او برمی‌گردد. در آن زمان او با سرودن شعرهای موزون، مورد تشویق یکی از آموزگاران خود قرار گرفت و سرودن شعر را ادامه داد با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل جلسات شعر حوزه هنری استاد اوستا در آن جمع حضور یافت او در 17 اردیبهشت 1370 بر اثر عارضه قلبی درگذشت.

کتاب های نویسنده
تیرانا

مهرداد اوستا

روش تحقیق در منطق زیبایی و انسان‌شناسی

مهرداد اوستا به کوشش بهروز ایمانی

مهر و آتش

مهرداد اوستا