ورود
سید عزت الله ضرغامی

سید عزت الله ضرغامی متولد سال 1348 است.
عزت الله ضرغامی رئیس پیشین صدا و سیما عکس ها و کپشن های اینستاگرامی خود را در یک کتاب گردآوری کرده است.

کتاب های نویسنده
یک عکس ، یک حرف