ورود
مهران نجفی

  • در سال 1390 رمان "سوگند به فرشتگان در صف" به قلم او، در فهرست برگزیدگان چهارمین جشنواره داستان انقلاب قرار گرفت

کتاب های نویسنده
سوگند به فرشتگان در صف

مهران نجفی