ورود
غلامرضا بهاری

زندگینامه غلامرضا بهاری یکی از شاعران کهنه کار شهر بهار و متولد سال 1323 است
بهاری شعر گفتن را از بیست و دو سالگی شروع کرد و در سالهای 72 تا 82 به اوج مهارت خود در شعر گفتن رسید.

کتاب های نویسنده
بر فراز خلسه (شعر)

غلامرضا بهاری