ورود
علی رستمی

نویسنده حوزه دفاع مقدس و نویسنده قدردانی شده در گروه گردآوری اشعار دوازدهمین دوره انتخاب کتاب سال دفاع‌مقدس است

کتاب های نویسنده
ماموستا (خاطرات امام جمعه پاوه)

علی رستمی