ورود
محمدرضا اصلانی

زندگینامه او در سال 1332 در تبریز متولد شد، در کودکی به تهران مهاجرت کرد و اکنون در همین شهر دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق در مدرسه عالی شهید مطهری است. او نشریه ندای عدالت را در دادگستری راه‌اندازی کرد و از سال 1350 نیز با بیشتر روزنامه‌های رسمی کشور در خصوص چاپ شعر، داستان و مقاله همکاری داشته است. از بین آثار او، داستان بازبینها در جشنواره مطبوعات سال 76 برگزیده شده است.

کتاب های نویسنده
لاله کویر

محمدرضا اصلانی

آن شمع سرنهاده

محمد‌رضا اصلانی