ورود
حسین فتاحی

حسین فتاحی:
متولد ١٣٣٦ مترجم و نويسنده کودک و نوجوان
کتاب های نویسنده
روزی که دیر نمی شود
فصل کبوتر
بچه‌های سنگان
مثنوی معنوی - قصه های شیرین ایرانی 3
زندانی قلعه هفت حصار
کودک و توفان
تکه ای از آسمان

کتاب های نویسنده
تکه ای از آسمان

حسین فتاحی

زندانی قلعه هفت حصار

حسین فتاحی

بچه‌های سنگان (پالتویی)

فصل کبوتر

روزی که دیر نمی شود

کودک و توفان

حسین فتاحی

مثنوی معنوی - قصه های شیرین ایرانی 3