ورود
داوود امیریان

داوود امیریان:
متولد ۱۳۴۹، نويسنده و مستند نگار
کتاب های نویسنده
فلش بوک مجموعه کودک و نوجوان 1
فرار شاهانه
مرد(حاج احمد متوسلیان)
خداحافظ کرخه
ایرج خسته است
رفاقت به سبک تانک
وقتی آقا جان دستگیر شد
فرزندان ایرانیم
آقای شهردار
لحظه جدایی من

کتاب های نویسنده
آقای شهردار

داوود امیریان

رفاقت به سبک تانک

داوود امیریان

فرزندان ایرانیم

داوود امیریان

وقتی آقا جان دستگیر شد

داوود امیریان

خداحافظ کرخه

داوود امیریان

ایرج خسته است

مرد(حاج احمد متوسلیان)

فرار شاهانه