ورود
داوود امیریان

داوود امیریان:
متولد ۱۳۴۹، نويسنده و مستند نگار
کتاب های نویسنده
فلش بوک مجموعه کودک و نوجوان 1
فرار شاهانه
مرد(حاج احمد متوسلیان)
خداحافظ کرخه
ایرج خسته است
رفاقت به سبک تانک
وقتی آقا جان دستگیر شد
فرزندان ایرانیم
آقای شهردار
لحظه جدایی من

کتاب های نویسنده
فرزندان ایرانیم

داوود امیریان

وقتی آقا جان دستگیر شد

داوود امیریان

مرد(حاج احمد متوسلیان)

ایرج خسته است

آقای شهردار

داوود امیریان

خداحافظ کرخه

داوود امیریان

رفاقت به سبک تانک

داوود امیریان

فرار شاهانه