ورود
داوود غفارزادگان

داوود غفارزادگان:
متولد 1338 دراردبیل، بیش از دو دهه است که برای گروه سنی بزرگسال و نوجوان می نویسد. رمان جنگی « فال خون » این نویسنده در آمریکا ترجمه شده و مجموعه داستان «ما سه نفر هستیم» از کتاب های برگزیده بیست سال ادبیات داستانی است. د.
کتاب های نویسنده
چه کسی قوی تر است؟
کلاغ ها هم می میرند
چرا دم خرس کوتاهه ؟ (داستان کودک)
قصه ی نقاشی ناتمام (داستان کودک)
گل سرخ و گیاه بادگرد (داستان کودک)
کلاغ آبی (داستان کودک)
غول سنگی (داستان کودک)
هفت پهلوان پیر هشت پسر جوان
شب ایوب
قصه 86 و 87
شب های بمباران
فال خون
سنگ اندازان غار کبود

کتاب های نویسنده
سنگ اندازان غار کبود

داوود غفارزادگان

چه کسی قوی تر است؟

داوود غفارزادگان

هفت پهلوان پیر هشت پسر جوان

چرا دم خرس کوتاهه ؟ (داستان کودک)

قصه ی نقاشی ناتمام (داستان کودک)

کلاغ آبی (داستان کودک)

کلاغ ها هم می میرند

گل سرخ و گیاه بادگرد (داستان کودک)

غول سنگی (داستان کودک)

شب های بمباران جلد یک

داوود غفارزادگان ، محمدرضا بایرامی

فال خون

داوود غفارزادگان

شب های بمباران جلد دوم

داوود غفارزادگان ، محمدرضا بایرامی