ورود
علی اکبر والایی

زندگینامه متولد 1344 است و سابقه تدریس در آموزش و پرورش، قضه گویی و تدریس داستان نویسی دارد.

کتاب های نویسنده
نغمه ساز فاراب

علی اکبر والایی