ورود
ظریفه روئین

زندگینامه ظریفه روئین نویسنده کتاب است و در کتاب نقاشی ها حرف می زنند داستان دختری را می‎گوید که سال آخر دوره ابتدایى را مى‏گذراند. پدرش که دچار اختلالات روانی است، گاهى ‏کارهایى می ‏کند که سبب تمسخر دوستان دختر و باعث دلخوری خود او می‌شود تا اینکه دختر دفتر خاطرات پدر را به دست می ‏آورد و همراه او به جبهه سفر می‌‏کند.

کتاب های نویسنده
گنجشک‌ ها نقطه گنجشک سر خط

ظریفه روئین

باغ شیشه ای

نقاشی ها حرف می زنند

از اینجا تا بهار