ورود
ذبیح الله حبیبی نژاد

بیوگرافی ذبیح الله حبیبی نژاد ذبیح اله حبیبی نژاد متولد سال 1350 در شهر بابلسر و دارای مدرک کارشناسی زبان و ادبیات فارسی است . ذبیح اله حبیبی نژاد خود را در امر نویسندگی و تصحیح متون تاثیر گرفته از دو استاد گرانقدر جناب آقای دکتر بهروز ایمانی و استاد دکتر شفیعی کدکنی میداند. افتخارات ذبیح الله حبیبی نژاد کسب مقام نخست در تدوین کتاب آن یار دلنواز که در جشنوارة سراسری تولیدات حوزة هنری استان‌ها به عنوان بهترین تدوین و پژوهش برگزیده شد.
ـ کسب مقام بهترین پایان‌نامه در جشنوارة طنین بیداری، به خاطر شرحی کامل از زندگی، اندیشه و آثار زنده‌یاد طاهره صفارزاده.

کتاب های نویسنده
دیوان خواجه حسین مروی

ذبیح الله حبیبی نژاد

طاهره صفارزاده

ذبیح الله حبیب نژاد