ورود
اکبر خوش زاد

اکبر خوش زاد متولد سال 1341 در انزلی است و داراى مدرک فوق لیسانس رشته تاریخ از دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه پیام نور است.

کتاب های نویسنده
خاطرات سید مصطفی هاشمی طبا

اکبر خوش زاد

سید غلامرضا سعیدی

اکبر خوشزاد

سید جعفر شهیدی

اکبر خوشزاد