ورود
فریبا بندی

زندگینامه فریبا بندی متولد 1346 تصویرگر کتاب است. او کارشناسی گرافیک و کارشناسی ارشد تصویرسازی از دانشگاه تهران دارد.

کتاب های نویسنده