ورود
مرتضی رسولی پور

 مرتضی رسولی پور متولد سال 1340 در تهران و دارای مدرک فوق لیسانس علوم سیاسی از دانشگاه آزاد اسلامی است . مرتضی رسولی از سال 1368 به طور جدی در کارهای پژوهشی وارد شد. و حوزه اصلی کارهای پژوهشی اش در تاریخ دوره قاجار و پهلوی است.

کتاب های نویسنده
در طریق معرفت

محمد رحیمی، مرتضی رسولی پور