ورود
زهرا محدثی خراسانی

زندگینامه زهرا محدثی در سال 1353 در مشهد متولد شد. وی فارغ التحصیل رشتة زبان و ادبیات فارسی در مقطع کارشناسی و دانشجوی همین رشته در مقطع کارشناسی ارشد می‌باشد. از جمله فعالیت‎های وی در حوزه شعر و ادبیات می‌تواند به مسئولیت دفتر شعر خواهران حوزه هنری خراسان اشاره کرد.

کتاب های نویسنده
غم چیز دیگریست