ورود
سعید طلایی

زندگینامه سعید طلایی شاعر، نویسنده و طنز پرداز می باشد که از سال 1388 وارد طنز نویسی شده است. او متولد 1368 از تهران می باشد، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران -مهندسی زلزله از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) می باشد.
سعید طلایی در مورد سوالی که از او پرسیدند چطور شد که طنز پرداز شدید؟ می گوید:
"من از اعضای هیئت موسس کانون ادبی دانشگاه صنعتی امیرکبیر بودم. در یکی از شب شعرهای دانشگاه که آقای فیض دعوت بودند شعر طنزی خواندم که کف ایشان برید و به زور مرا به جلسات "در حلقه رندان" برد. آنجا آقای امید مهدی نژاد من را خفت کرد و شماره ام را گرفت. بعد ها هم دوستان طنزپرداز مختلف این قدر مرا به طنز نوشتن تشویق کردند که ناخواسته سر از اینجا درآوردم."

کتاب های نویسنده
از جلو نظام

سعید طلایی

تکنولوژیک یا فن آوریک مسئله چیست ؟

سعید طلایی

کامپیوتر یا رایانه مسئله چیست ؟

سعید طلایی