ورود
محمد حسن جمشیدی

محمد حسن جشمیدی غزل سرای جوان متولد 5 بهمن سال 1366 در تهران است. محمد حسن جمشیدی دارای تحصیلات مهندسی صنایع است.

کتاب های نویسنده
دستخط

محمدحسن جمشیدی

طراح صحنه