ورود
محمد علی جعفری

زندگینامه محمدعلی جعفری متولد 1364 است و پیش از این کتابهایی در حوزه زندگینامه داستانی شهدا و بزرگان نوشته است. اما شغل شریف را میتوان اولین کتاب وی در حوزه داستان کوتاه دانست. کتابی با موضوع سبک زندگی که نویسنده‌اش را بعنوان یک فرد خوش ذوق، باهوش و توانمند به جامعه کتاب خوانان کشور معرفی کرد.

کتاب های نویسنده
شغل شریف

محمد علی جعفری

آرام جان

محمدعلی جعفری

سربلند

محمدعلی جعفری