ورود
احد گودرزیانی

زندگینامه در سال 1348 در تهران متولد شد، تحصیلات خود را تا مقطع کارشناسی در رشته زبان و ادبیات فارسی ادامه داده و روزنامه‌نگاری را نیز در مرکز گسترش آموزش رسانه‌ها فراگرفته است. از نوزده‌سالگی به‌عنوان نویسنده و خبرنگار با روزنامه‌ها و مجلات گوناگون همکاری داشته است. وی از سال 1372 به‌عنوان پژوهشگر و نویسنده در حوزه هنری مشغول به کار بوده و همچنین از سال 1375 مدیریت داخلی دوهفته‌نامه کمان را نیز به‌عهده داشته است و علاوه بر حوزه هنری همکاریهایی را نیز با دفتر ادبیات و هنر مقاومت و انتشارات سپاه پاسداران داشته است. وی در دومین و سومین همایش تجلیل از خبرنگاران و نویسندگان دفاع مقدس (اسفند 78 و اردیبهشت 80) برای آثارش در دوهفته‌نامه کمان به‌عنوان نویسنده و خبرنگار نمونه برگزیده شد.

کتاب های نویسنده
به داد ما برسید

خرمشهر خانه رو به آفتاب

هدایت الله بهبودی، احد گودرزیانی و مرتضی سرهنگی

نیمه پنهان یک اسطوره

احد گودرزیانی

روزشمار پانزده خرداد پاییز 1340

احد گودرزیانی

روزشمار ۱۵ خرداد بهار ۱۳۴۰ جلد اول

روزشمار ۱۵ خرداد 1340 جلد چهارم

اتمام موجودی انبار
روز شمار 15 خرداد - جلد اول

اتمام موجودی انبار
روز شمار 15 خرداد - جلد دوم