ورود
سید امیر سادات موسوی

سید امیر سادات موسوی متولد سال 1369 در شهرستان ملایر است و دارای تحصیلات کارشناسی ارشد تاریخ از دانشگاه تهران است.

کتاب های نویسنده
روزنامه پاکستان