ورود
حسن رحیم پور

زندگینامه رحیم‌پور به سال 1330 در تهران متولد شد. وی در سال 1352 در دبیرستان شاهپور تجریش دیپلم ریاضی گرفت و در رشته علوم آزمایشگاهی ادامه تحصیل داد .اما به دلیل علاقه‌ای که به ادبیات و نویسندگی داشت در این زمینه نیز فعالیتهایی داشته است. گفتنی است وی در زمینه نویسندگی با دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری تهران همکاری داشته است.

کتاب های نویسنده