ورود
هانی خرمشاهی

دکتر هانی خرمشاهی متولد 1349 بغداد، جراح و دندانپزشک از Centerpulse آمریکا و نویسنده کتاب زقاق 56 است. وی جزو ایرانی تباران رانده شده از عراق در سال 1359 شمسی توسط دولت تازه کار صدام حسین است که به همراه بیش از یک میلیون ایرانی دیگر از کشور عراق اخراج شدند.

کتاب های نویسنده
زقاق پنجاه وشش