ورود
شهرام شفیعی

شهرام شفیعی:
متولد 1349، نويسنده و پژوهشگر
کتاب های نویسنده
با تخم مرغ مهربان باش
عزیزم چه رنگی بپوشم؟
به دنبال دماغ خیس
گربه در جوراب زنانه
عشق خامه‌ای
خیمه خاموش

کتاب های نویسنده
به دنبال دماغ خیس

شهرام شفیعی

با تخم مرغ مهربان باش

شهرام شفیعی

عزیزم چه رنگی بپوشم؟

شهرام شفیعی

عشق خامه‌ای

رضا مکتبی

گربه در جوراب زنانه

شهرام شفیعی

مرغ سوخاری برای جنازه

شهرام شفیعی