ورود
داوود بختیاری دانشور

زندگینامه در سال 1346 در تهران متولد شد و در همین شهر نیز رشد و پرورش یافت. دارای لیسانس مدیریت صنعتی است و به‌عنوان کارشناس ادبی در دفتر هنر مقاومت مشغول به کار شد و با انجمن قلم نیز همکاری می‌کرد و کتابی از زندگی آقای خالدی یکی از آزاده‌های عزیز کشورمان را با عنوان « مردی که خواب نمی دید » را نوشت.

کتاب های نویسنده
مسافر

داوود بختیاری

غریبه

داوود بختیاری دانشور

زندگی در مه

داود بختیاری دانشور

ما همه سرباز بودیم

داوود بختیاری دانشور

پرواز سفید

داوود بختیاری دانشور

مردی که خواب نمی‌دید

داود بختیاری دانشور

بچه محله جلالی

داوود بختیاری دانشور

پاوه سرخ

داوود بختیاری دانشور

فرمانده شهر

داوود بختیاری دانشور