ورود
هوشنگ ایرجی

زندگینامه در سال 1346 در شهرستان مهدی‌شهر استان سمنان متولد و تا پایان دوره ابتدایی در همان‌جا به سر برد پس از آن تاکنون ساکن تهران می‌باشد. او تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی ادبیات فارسی به اتمام رساند. او با دفتر هنر ایثار بنیاد جانبازان، حوزه هنری، بنیاد شهید و سازمان عقیدتی ـ سیاسی نیروی انتظامی همکاری داشته است.

کتاب های نویسنده