ورود
جعفر ربیعی

زندگینامه جعفر ربیعی از تخریبچی های لشگر ۲۷ محمد رسول الله(ص) بود که سال ۶۲ بر اثر انفجار مین مجروح شد و به اسارت بعثی ها درآمد. او ۲۹ ماه در اردوگاه های عراق ماند و سپس به میهن بازگشت. وی در حال حاضر یکی از مدیران فعال در کشور است که زیاد اهل مصاحبه کردن هم نیست. ربیعی خاطرات اسارت اش را در کتاب «رمل های تشنه» نوشته و منتشر کرده است.

کتاب های نویسنده
رمل های تشنه