ورود
علیرضا شاهی

زندگینامه علیرضا شاهی، درسال ۱۳۴۴ درمحله‎ای به نام سرچشمه، درروستایی نزدیک شهرستان میانه (ازشهرهای آذربایجان شرقی) درخانواده ای مدهبی، چشم برجهان گشود. 

کتاب های نویسنده
مادرم آسمان من است

شهید علیرضا شاهی