ورود
محمدرضا بایرامی

محمدرضا بایرامی:
متولد 1344، نويسنده و خاطرهنگار
کتاب های نویسنده
بر لبه پرتگاه (قصه های سبلان)
دشت شقایق ها
در سرزمین سرخپوست
در ییلاق
بعد از کشتار
به دنبال صدای او
قصه 86 و 87
عقابهای تپه ٦٠
کوه مرا صدا زد
Tales of Sabalan
شب های بمباران
سایه ملخ
فصل درو کردن خرمن
هفت روز آخر
نوری برفراز دار
دره پلنگها
پیش رو

کتاب های نویسنده
نوری برفراز دار

در ییلاق

محمد رضا بایرامی

بر لبه پرتگاه (قصه های سبلان)

در سرزمین سرخپوست

نوشته :الیزابت جرج اسپیر/ترجمه :پروین علی پور

دشت شقایق ها

محمدرضا بایرامی

بعد از کشتار

به دنبال صدای او

محمدرضا بایرامی

سایه ملخ

محمدرضا بایرامی

خط تماس

محمدرضا بایرامی

کوه مرا صدا زد

محمد رضا بایرامی