ورود
امیرحسین فردی

امیرحسین فردی:
متولد ١٣٢٨ و متوفي 1392، نويسنده و مدير اسبق دفتر آفرينش هاي ادبي حوزه هنري
کتاب های نویسنده:
سفرنامه هامون ، زهکلوت و آن احوالی
گرگ سالی
آشیانه در مه
اسماعیل
سیاه چمن
قصه های گل بهار

کتاب های نویسنده
اسماعیل

امیرحسین فردی

سفرنامه هامون ، زهکلوت و آن احوالی

امیر حسین فردی

کتاب گویای گرگ سالی

امیر حسین فردی

آشیانه در مه - پالتویی

امیر حسین فردی

سیاه چمن

امیر حسین فردی