سبد خرید شما خالی است!

برای خرید از طریق صفحه فروشگاه اقدام کنید.

مرتضی گودرزی (دیباج)

مرتضی گودرزی (دیباج)

بیوگرافی:

مرتضی گودرزی‌دیباج:
متولد 1341، نويسنده و پژوهشگر
کتاب های نویسنده
آیینه خیال
تاریخ تطبیقی هنر - جلد اول
تاریخ تطبیقی هنر - جلد دوم
تاریخ تطبیقی هنر - جلد سوم
تاریخ تطبیقی هنر - جلد چهارم
هنر دینی یک سؤال و دغدغه‌های ناپیدا
آسیب‌شناسی نقد هنری
هنر مدرن

کتاب های این نویسنده