ورود
محمدجواد جزینی

محمدجواد جزینی متولد 1344 اصفهان است. کارشناسی ادبیات فارسی را از دانشگاه شهید بهشتی گرفته و دوره نویسندگی داستان کوتاه را به شکل غیر حضوری در دانشگاه آمریکا گذرانده است. او طراح استاندارد مهارتی داستان‌نویسی و مدیر نخستین هنرستان داستان‌نویسی ایران بود. پانزده سال مسئول آموزش داستان نویسی حوزه هنری سردبیر مجله ادبیات داستانی دبیر انجمن نویسندگان کودک و نوجوان داور چندین دوره انتخاب کتاب سال و....

کتاب های نویسنده
نجیب

محمد جواد جزینی