ورود
کمال شفیعی

کمال شفیعی:
متولد 1347، نويسنده
کتاب های نویسنده:
در صدای هر پرنده ای
ابرها مسافرند
هر گلابی یک چراغ
مورچه‎ های پاپتی
گربه یک مهندس است

کتاب های نویسنده
گربه یک مهندس است

مورچه‎ های پاپتی

کمال شفیعی

هر گلابی یک چراغ

کمال شفیعی

ابرها مسافرند

در صدای هر پرنده ای