ورود
حجت شاه محمدی

زندگینامه سرهنگ خلبان حجت شاه محمدی ۵۹ سال دارد و از سال ۱۳۶۴ اولین کتابش را با نام «کبوتران امید» منتشر کرد و تا کنون ۱۷ عنوان کتاب در زمینه خاطرات دفاع مقدس به چاپ رسانده است.

کتاب های نویسنده
رقص دلفین ها

چه کسی قشقره ها را می کشد

حجت شاه محمدی

درخت بلوط

مگر ما چند نفر بودیم

حجت شاه محمدی

رقص دلفین ها

حجت شاه محمدی

وقتی پلنگ خواب است